Gipsyhandicap

e-mail:gipsy.handicap@seznam.cz tel.: 482 325 988 mobil: +420 731 598 435

S kým spolupracujeme

Majoleta o.s. (Břehy)

ESY HANDICAP HELP, o.s.

Foreigners o.s.

Liga za práva vozíčkářů „Duhový kruh pomoci“

Akademie J. A. Komenského Liberec

Magistrát města Liberec

Ministerstvo vnitra České republiky

Krajská nemocnice Liberec

Asociace poskytovatelů osobní asistence (APOA)

Národní rada zdravotně postižených (NRZP)

Maltézská pomoc, o.p.s

Autoškola Peml, s.r.o. (Přelouč)

Liberecký kraj

Plochá dráha - stadion Liberec

Help Centrum s.r.o, středisko Liberec