Gipsyhandicap

e-mail:gipsy.handicap@seznam.cz tel.: 482 325 988 mobil: +420 731 598 435

Obsah/spektrum služeb...

Obsah/spektrum služeb...

Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, Zprostředkování navazujících služeb

Sociálně terapeutické činnosti:

Poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva v ČR, psychologie a v oblasti vzdělávání

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

V rámci osobní asistence poskytujeme základní sociální poradenství