Gipsyhandicap

e-mail:gipsy.handicap@seznam.cz tel.: 482 325 988 mobil: +420 731 598 435

Komu služby poskytujeme ...

Pracovní dny ambulantně v Liberci:

Pondělí - 12.00 h do 17.00 h, středa 10.00 h – 15.00 h

v terénu LK a celostátně : dle nutnosti a potřeb klienta

Jaké služby nabízíme ...

Odborné sociální poradenství

Osobní asistence

Komu služby poskytujeme ...

podporu a pomoc skupinám ohroženým sociálním vyloučením se   zdravotním postižením, jedná se například o imigranty, azylanty, cizince, příslušníky romské komunity např.:

 

Osobě se zdravotním postižením, která je na území ČR republiky hlášena k trvalému pobytu a jejich rodině

Osobě, která žádá o humanitní azyl ze zdravotních důvodů a potřebuje naši pomoc k vyřízení na Ministerstvo vnitra ČR

Osobě se zdravotním postižením, které byl udělen azyl, či jejich rodinným příslušníkům

Komu služby poskytujeme ...

podporu a pomoc skupinám ohroženým sociálním vyloučením se   zdravotním postižením, jedná se například o imigranty, azylanty, cizince, příslušníky romské komunity např.:

 

Osobě se zdravotním postižením, která je na území ČR republiky hlášena k trvalému pobytu a jejich rodině

Osobě, která žádá o humanitní azyl ze zdravotních důvodů a potřebuje naši pomoc k vyřízení na Ministerstvo vnitra ČR

Osobě se zdravotním postižením, které byl udělen azyl, či jejich rodinným příslušníkům