Gipsyhandicap

e-mail:gipsy.handicap@seznam.cz tel.: 482 325 988 mobil: +420 731 598 435

Odkazy/Links

http://www.slovo21.cz/

Občanské sdružení SLOVO 21 bylo založeno v roce 1999 v Praze a v současné době realizuje projekty vzdělávací, kulturní, mediální, projekty týkající se zvyšování veřejné informovanosti ad., především romské projekty a projekty týkající se integrace cizinců žijících v České republice.