Gipsyhandicap

e-mail:gipsy.handicap@seznam.cz tel.: 482 325 988 mobil: +420 731 598 435

Co nového/ News

Konference INSPO 2006

BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU

Konference INSPO 2006, která se konala 11.3.2006

BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU

Dne 11.3.2006 se 4 naši vozíčkáři a 2 asistenti z Mezinárodního centra Universium, dále zástupce Krajské Národní rady zdravotně postižených v Liberci pan Stanislav Kolomazník, zástupce organizace Gipsy handicap help z Liberce a School handicap help z Liberce zúčastnili celodenní konference INSPO 2006 v Kongresovém centru Praha. Jedná se o jednu z nejvýznamnější akci letošního Měsíce internetu – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami. Byl to již 6.ročník. Konferenci pořádala Asociace informačních systémů AISO, spolu s BMI a Křižovatkou. V úvodu promluvil zástupce AISO Pavel Veselský, poté vystoupil zástupce BMI sdružení pan Jaroslav Winter, dále vystoupila zástupkyně SONS – E-bariéry osob se zdravotním postižením.. Nejdůležitější a nejzajímavější byla ovšem náměstkyně ministra informatiky paní Jana Vohralíková. Ta nejvíce poukazovala na výběrová řízení na podporu rozvoje počítačové gramotnosti, hlavně pro postižené a jejich organizace, dále možnost dotací NNO na MIČR. Paní náměstkyně byla pro naší organizací asi největším přínosem. Zde se projednávaly podmínky Dotačních programů a Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Poté vystoupil pan Jiří Menšík, PETIT – Projekt 1 klávesou , psaní i malování jednou klávesou. Dále vystoupili David Hober, Veronika Sedláčková, LifeTool Computer Aires Comunication – IntegraMouse, ústy ovládaná myš k PC. Poté bylo vyhodnocení 2.ročníku literární soutěže a seznámení s projektem IZIP – Internetovým přístupem ke zdravotním informacím pacienta.
Po obědě jsme se rozdělili do 2 sekcí. 1.sekce Tvorba přístupného webu, kde moderoval Vilém Málek, Miloslav Lešetický, Jiří Chomát.
2.sekce Internet a osoby se zdravotním postižením na trhu práce, kterou moderoval Roman Herink. Zde vystoupila Jana Čuková, Ivana Herzogová, které vysvětlovali InternetPoradnu pro Olomouc. Dále vystoupila Dagmar Rýdvalová, která předváděla speciální program pro jazykovou výuku dětí a mládeže se specifickými potřebami učení. Tento vstup nás velice zajímal. Také zde vystoupili: M. Chmelová, A. Kolouchová, Jaroslav Hrubý z Federace a přátel sluchově postižených – tiché vzdělávání, e-lerningová výuka neslyšících, dále vystoupila H_.Buriánová a na závěr pan Jaroslav Winter s profesionalizací rodinné péčeo lidi trpící roztroušenou sklerozou. Poté v závěrečném jednání v plénu vystoupil Vratislav Klega, Roman Herink, Zuzana Pavlasová se zajímavými vstupy.
Každým rokem si přivezeme nové zkušenosti v oblasti počítačů a internetu, dále v oblasti sociální, také i možnosti, kde a jakým způsobem žádat o granty a dotace, na jaká ministerstva. Každý z účastníků konference dostal drobné reklamní předměty od zástupců IZIP, dále od ostatních sponzorů, dále balíček propagačních materiálů konference.
Všichni jsme byli nesmírně spokojeni se získáním nových informací, s bezbariérovostí Kongresového paláce, ale i se službami a jednáním pořadatelů. Konference byla připravena na vysoké úrovni.

ZL - MCU o.p.s./13.03.2006

BŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETUBŘEZEN – MĚSÍC INTERNETU
Žádné komentáře